zur Startseite
 

Giorgos Kanaris

    
 

MASSIMO (Ezio/Händel), Bonn 2009

NARDO (La Finta Giardiniera), Bonn 2011

BELCORE (L‘elisir d‘amore), Bonn 2010

MASETTO (Don Giovanni), Bonn 2010

ACTOR (The Distant Sound), Bonn 2011

 

 

Baritone           
   © 2005 – 2011 H&H